♥ Odhodlanie (5)

♥ Odhodlanie (5)
  Aj keď ťarcha zlého pocitu ju ťahala ku dnu a stláčala hrudník, aj naďalej odhodlane kráčala vpred popri jeho boku. Kŕčovito stláčala jeho veľkú ruku, schovanú v čiernom smokingu, ktorého látku neustálym stláčaním krčila. Aj keď mala strach svoje rozhodnutie neľutovala.…
Čítať viac...

♥ Záchranca (4)

♥ Záchranca (4)
Zámok na dverách auta cvakol a dvere sa pomaly otvárali. Vo svetle okolitých lámp mu mohla jasne vidieť do tváre. Záchrancovi, ktorý jej pomohol zastaviť rýchlo sa točiaci kolotoč jednotvárnosti. Opäť jej galantne nastavil ruku a tak jej s ľahkosťou pomohol vystúpiť. Akonáhle…
Čítať viac...

Vrelá odplata… (4.)

Vrelá odplata... (4.)
„Isabella? Isabella!“ Akoby tam niekde v diaľke som počula slabulinký hlások, ktorý volá moje meno. Ale prečo? Veď predsa… „Prebuď sa! Láska prosím!“ Prudko som otvorila oči. Všetko bolo hmlisté a nejasné. Oči ma štípali, nemohla som na nič zaostriť.…
Čítať viac...

Vrelá odplata… (3.)

Vrelá odplata... (3.)
Mňa tá bolesť zožiera z vnútra. Pomaly ma vypaľuje. Bunku po bunke. Mám pocit, že namiesto bijúceho srdca mám len obrovskú dieru, ktorú nikto nikdy neuvidí. Som tak prázdna. Poháňa ma len nehynúci hnev, ktorý ma drží pri živote. Nič…
Čítať viac...

Vrelá odplata… (1.)

Vrelá odplata... (3.)
Tik-tak. Nepríjemné ticho prerušoval hlasný tikot hodín. Okrem ručičky obiehajúcej kruh a môjho uboleného srdca, ktoré bubnovalo o hrudný kôš, v celej miestnosti bolo mŕtve prázdno. Schytila som okraje porcelánu a ponorila hlavu pod chladnú vodu. Verila som, že schovaná…
Čítať viac...

To miesto…

To miesto...
Láska. Ten najúžasnejší pocit aký človek môže vo svojom hlbokom vnútri pociťovať. To neopísateľné blaho a hrejivý pocit, ktorý sa vám telom rozplýva je to najkrajšie čo môžeme cítiť. Byť milovaný je krásne, no milovať ešte krajšie. Ja som mala…
Čítať viac...