SLOVÁK CHCE ŽIŤ V MIERI

“ V susednom štáte, za našou východnou hranicou umierajú ľudia a státisíce ľudí zo strachu, že prídu o život opúšťajú svoje domovy.“ Môže mi niekto vysvetliť, čo tým chcel náš básnik v novoročnom príhovore povedať? Či smiem si odpovedať sama a tohto kolaborujúceho filantropa prirovnať k populistom na úrovni par excellence? Snaha o presadenie agresívnej politiky NATO najvyšším veliteľom ozbrojených síl Slovenskej republiky však nastoľuje inú tému. Je ňou skutočnosť, ktorá nadobúda v potlesku mienkotvorných médií čoraz hrozivejšie kontúry…

MÁME PREZIDENTA

nevníma, nevidí, necíti
maličká krajina spod Tatier
plazivú osobnosť človeka
bez iskry, šarmu, charizmy

zazvonil koniec rozprávočke
strestané zlo je naoko
hojnosťou anjela bez (?) poškvrny
tak málo stačí ku šťastiu

SVS
(máj 2014)
zbierka – Eden

SRDCE, ROZUM, CHARAKTER

zapredanec
v šate anjela
zober si zbraň
a vzorom buď
povraždi bratov
sestry , deti
ich vina ?
iba ruská krv
servilne plaz sa
nebránim
no nepľuj slová
v mene iných
ak nectíš
slovanské národy
my nie sme ovce
v kortešačke
bruselskej smečky
otroci
ak predsa –
svojich pošli brániť
eurohujerské bláboly

SVS
(september 2014)
zbierka – Eden

SLOVÁK CHCE ŽIŤ V MIERI

ty boží bojovník
s modrou priepustkou
insitný populista
udaj nohám smer
medzi čvargu teroristov
nás však neťahaj
v mene politickej žumpy
s bratmi do vojny
ty chceš vraždiť nevinných?
vraždiť Slovanov?
vieš čo vôbec znamená
slovo bojovať?
to nie je hra s vojačikmi
na dobrodružstvo
aj keď chápem diagnózu
pätolízačstva

náš brat nie je nepriateľ
pochopíš ?!

SVS
(september 2014)
zbierka – Eden

PODPORIŤ AUTORA

[add_to_cart id=““ sku=“P009″]